image
Billedet på sidehoved

Reerslev Skoles Landsbyordning

Samværs- og ordensregler:
 
Det bedste grundlag for at børnene har det rart indbyrdes er, at den enkelte tager hensyn til andre.
 
Indendørs foregår ”færdsel” og leg roligt.
 
Det er ikke tilladt at forlade skolens område i undervisningstiden uden tilladelse fra en lærer.
 
Mobiltelefoner:
 
Det er IKKE TILLADT
- at elevernes mobiltelefoner er tændt i undervisningstiden, uden forudgående aftale med læreren.
 
I Indskolingshuset skal mobiltelefonerne opbevares i garderoben hele dagen.
I Mellemtrinshuset skal mobiltelefonerne opbevares - slukkede - i elevernes tasker i timerne.
Overtrædes denne regel, bliver telefonen opbevaret på skolens kontor resten af skoledagen.
Bliver telefonen inddraget er det elevens egen opgave at hente sin telefon ved undervisningens afslutning.
 
Sneregler:
 
Det er TILLADT
     - at LEGE / BYGGE MED SNE på alle legearealer
     - at KASTE MED SNE / LAVE SNEBOLDKAMPE på boldbanerne – men ikke på stien
Det er IKKE TILLADT
      - at FABRIKERE snebolde udenfor boldbanerne
     - at FORFØLGE kammerater, der søger væk fra området med sneboldkamp
 
Reglerne gælder både i undervisnings- og fritid.
 
Ved klassesamtaler om reglerne skal det indskærpes, hvad der er ”god sportsånd”, specielt,
     - at alle skal respektere, når en kammerat siger stop.
     - at det er uacceptabelt at lave aftaler om, at flere slår sig sammen om en  / flere andre
     - at de store skal vise hensyn til de mindre
     - at lade være med at ødelægge andres byggerier
     - at der bliver givet besked, hvis sneen vurderes som uegnet til sneboldkamp
     - at usportslig adfærd medfører bortvisning fra banerne