image
Billedet på sidehoved

Reerslev Skoles Landsbyordning

 Spørgsmål om takster rettes til:


Borgerservicecentret Pladsanvisningen 

Høje-Taastrup Kommune

Bygaden 2  2630  Taastrup  Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk 


Email: [email protected]

Pladsanvisningen kan kun kontaktes pr. telefon og mail 
Telefontid: Man. - Ons. 10.00-14.30 Tors. 10.00-17.00  Fre. 10.00-13.30

 

Oversigt over dagpleje- og daginstitutionstakster i 2017         

Dagpleje og daginstitutioner    
 Dagpleje, heltid   3.164
 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid (vuggestue, børnehave)     3.164
 Daginstitutioner, 3-5 årige, heltid (vuggestue, børnehave)   1.740
 Kommunal frokostordning til børnehavebørn   636
       
 Klubber    
 Dagklubplads         613
 Aftenklubplads      201
Fritidsklub, morgenåbent   265
 Taastrup go-kart klub   279
 Sengeløse Junior-klub    294
 Sengeløse Ungdomsklub   196
 Knallertbanen   181
 Engvadgård, onsdagsklub                       77 
 Skolefritidsordning (SFO)
 (juli og august er betalingsfri måneder)
  1.570
 Tillæg for børn, der overflyttes fra daginstitutioner maj og juni   256
       
 Driftsudgifter (til brug ved ansøgning af friplads)    
 Vuggestue/dagpleje, fuldtid   14.311
 Børnehave   7.050
 SFO           3.085

Søskenderabat:

Du får søskendetilskud således, at du betaler fuld pris for den dyreste plads, og herefter får du 50% søskendetilskud af betalingen for øvrige pladser. Du får ikke søskendetilskud til børn, hvis de går i klub, eller i SFO på privatskole. For at opnå søskendetilskud, skal børnene have samme folkeregisteradresse. 


Fripladstilskud:

Du kan ansøge om hel eller delvis økonomisk friplads på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst. Muligheden for hel eller delvis friplads bortfalder ved en samlet husstands-indkomst på over 502.200 kr. om året (Social-, Børne- og Integrationsministeriets fastsatte grænser).  
Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes beløbet med 7.000 kr. for hvert barn udover det første. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 56.559 kr. for enlige forsørgere. Du kan søge om økonomisk friplads på kommunens hjemmeside www.htk.dk Digital Pladsanvisning. Du kan dog ikke søge friplads til SFO på privatskoler.   Betaling Betaling skal ske forud på de udsendte girokort eller via NETS (Betalings-Service). Sidste ret- tidig indbetalingsdato er trykt på girokortet. Opkrævning på nyindmeldte børn vil blive foretaget over NETS, hvis der i forvejen er NETS-opkrævning på søskende. Sker indbetalingen for sent, vil der blive beregnet renter. Med en rykkerskrivelse vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr., som vil blive opkrævet efterfølgende betaling sammen med skyldige renter. Ved manglende betaling vil der blive modregnet op til 100% i Børnefamilieydelsen. 
Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.  Du skal udmelde på kommunens hjemmeside www.htk.dk Digital Pladsanvisning. 


Lukkedage i 2016:

Institutionerne og SFO´erne vil være lukket 3 dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfarts-dag, Grundlovsdag og fra den 23. december til 31. december begge dage incl. Det vil fremgå af kommunens hjemmeside, som løbende bliver opdateret, hvis der bliver besluttet flere lukkedage. De forældre, der har behov for pasning i disse dage, vil blive tilbudt pasning i en opsamlingsinstitution, dog ikke Grundlovsdag.