image
Billedet på sidehoved

Reerslev Skoles Landsbyordning

Principper for børnenes fysiske og psykiske arbejdsmiljø

I Reerslev skoles landsbyordning vægter vi elevernes trivsel høj. Fællesbestyrelsen har derfor besluttet at det er værdifuldt på Reerslev skoles landsbyordning at:

 

 • Alle omkring Reerslev skoles landsbyordning omtaler elever/børn, forældre og medarbejdere i en positiv ånd og med positive forventninger.

 • Elever/børn, medarbejdere og forældre respekterer og tager hinanden alvorligt.
   

 • Vi styrker "vi-kulturen" i Reerslev skoles landsbyordning og i den enkelte klasse/gruppe/hold. Alle opmuntres til samvær på tværs af alder og køn.

 • Eleverne/børnene arbejder konkret med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø via social læring i de faglige forløb
   

 • Der gives tid og rum til at lytte og følge op på elevers/børns opfattelse af godt og dårligt arbejdsmiljø
   

 • Eleverne/børnene samler og deler de erfaringer de gør sig på klasse/holdniveau og fora på tværs af klassetrinene/alderstrin

 

 • Alle omkring eleverne i Reerslev skoles landsbyordning sender tydelige signaler om, at et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er en forudsætning for elevernes læring.

 • Både medarbejdere, forældre og elever/børn har et medansvar for at løse konflikter.

 

 • Forældre tilstræber ikke at skabe skel på elevplan og/eller klasseplan (f.eks. fødselsdage)

 

 • Reerslev skoles landsbyordnings forældre bakker op omkring skolens virke (lige fra den konkrete undervisningssituation til skolens overordnede principper samt skolens målsætning og værdigrundlag)

 

 • Alle medarbejdere er opmærksomme på at være rollemodeller i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø